Barock Amaryllisutställning på Drottningholm

En mer passande plats för en blomutställning än i ett gammalt slott är svårslaget. Drottningholms slott visade i december 2016 en mycket vacker och fantasifull utställning på temat Barock.

Den julröda Amaryllisen presenterades här till övervägande del i korall- och aprikosrosa nyanser som blev en fröjd för ögat som kändes mycket inspirerande.

Hovfloristen Claes Carlsson som stod bakom arrangemangen har försökt ”skapa en symbios mellan arkitekturen och växtligheten”, vilket han verkligen lyckats med.

Imponerande ståtliga var alla de vassliknande växter som utgjorde utfyllnad och bakgrund i en mängd arrangemang.

133

 

Annonser

Husen på Kantongatan vid Drottningholm på Lovön

Kantongatan på Lovön är med sin unika bebyggelse ett historiskt område. Det ingår  i Unescos världsarv liksom hela Drottningholmsområdet. Här anlade drottning Lovisa Ulrika på 1700-talets mitt en hantverksby för bland annat finsmide, spetsknyppling och sidenväveri. Produkterna tillverkades mest för att tillgodose slottets behov.

DSCN5999760pxpm

På äldre kartor kan man se att husen låg tätare än idag. Flera av byggnaderna har rivits och andra har flyttats.

Fortsätt läsa Husen på Kantongatan vid Drottningholm på Lovön

Ekebyhovs äppelgenbank

Ekebyhovsparken
Ekebyhovsparken är ett fantastiskt område alldeles intill Ekerö centrum. Herrgårdsbyggnaden av trä, Ekebyhovs slott, har anor från 1600-talet. Här anlades i början av 1900-talet en plantskola med bland annat många äppelträd. 1998 tillkom en äppelgenbank med ett 50-tal sorter. Det finns till och med en lokal sort Gylling som man har odlat fram här.

apple-blossom-785785_1920

Äpplets historia
Äpplen – vildapel har man använt och ätit sedan forntiden i Sverige. Under medeltiden förde munkar med sig ädlare sorter, kunskapen om odling och konsten att ympa. På 1300-talet hade äppelodlingen nått sådan omfattning att man kunde straffas om man ”pallade äpplen”.

Ekerö – Stockholms Kivik
Det finns dokumenterat på en karta att äppelodling bedrevs på Ekerö på 1640-talet. Särskilt under 1940-talet var äppelodlingarna på Ekerö välkända och betraktade som Stockholms Kivik. De flesta av dessa trädgårdar är numera nedlagda. Den välkända ca 700 meter långa allén till Ekerö kyrka anlades 1895 med den tidens bästa sorter.

Fortsätt läsa Ekebyhovs äppelgenbank

Jungfrusund från sågverk med brygga till modern marina och ”skärgårdsstad”

Jungfrusund har varit en båthamn sedan långt tillbaka. En gång fanns en ångbåtsbrygga här med sjöfart till och från Stockholm. Från slutet av 1800-talet till en bit in på 1900-talet låg det ett sågverk här. Det var ångdrivet och på Gällstaö intill fanns kolmilor som försåg sågverket med energi. Fortsätt läsa Jungfrusund från sågverk med brygga till modern marina och ”skärgårdsstad”

Bokskogen vid Ekebyhovs slott

Den stämningsfulla bokskogen norr om Ekebyhovs slott. Moderträden till skogen planterades för ca 220 år sedan. Boken kan bli upp till  400 år gammal.

Så här vackert diktade poeten Vilhelm Ekelund 1901 om bokträdet på hösten

Guldklart mellan bokarnas glesa stammar
lyser senhöstkvällningen;
sakta rör sig,
andas och rinner oavbrutet
den immigt glödande ljusfloden
in under de bruna löven.
I de nakna grenarna
klingar det stundom
klart, metalliskt
som en bristande utdragen violinton.

Fortsätt läsa Bokskogen vid Ekebyhovs slott

Sandtaget i Sandudden

Beläget på en av rullstensåsarna som bildades när inlandsisen smälte undan har Sanduddsområdet under lång tid nyttjats som grustäkt. (På andra sidan Ekerövägen finns fortfarande en öppen grustäkt.)

Långt in på 1900-talet hämtade man grus och sand från Sandudden till Stockholm stad, och forslade på sandpråmar dragna av bogserbåtar som utgick från Södran, den nuvarande badplatsen.

Spår från verksamheten vid grustäkten ser man vid det konstgjorda klapperstensfältet Kattskallefältet som består av rullstenar som blivit över från grustäkterna.

20150714_093439760pxpm

Sanduddens kanal är ursprungligen en nedsänkt fåra där gruset och sanden forslades ut till pråmarna. Denna fåra grävdes djupare av NCC för att föra Mälarvattnet in till den utgrävda dammen.

20151011_094912760pxpm

Ekerös nya infartsprofil

Ekerön har fått en ny entréprofil efter Tappströmsbron. Ett stort byggkomplex håller på att ta form med 96 st bostadsrätter i Ekbacken, 41 st 55+ bostadsrätter i Klas Horn samt Ekerö bostäders 80 hyreslägenheter på Wrangels väg.

040 - Kopiapxpm

Så här ser det ut när man passerat bron. Ekerö Centrum till vänster Fortsätt läsa Ekerös nya infartsprofil